Rady a odkazy

Jak postupovat při horečce

Normální hodnoty teploty jsou 36÷37°C (naměřeno v podpaží). Teplota naměřená v konečníku je cca o 0.5°C vyšší.Zvýšená teplota je průvodním jevem nejrůznějších onemocnění. Je prakticky důkazem mobilizace obraných sil organismu v boji proti infekci. Z tohoto důvodu teplotu do 38 °C nesrážíme. Teplota nad 38 °C ovšem začíná již organismus obtěžovat a vyšší teplota i vyčerpávat a ohrožovat nežádoucími průvodními jevy (křeče).

A tady je již na místě léčebný zásah :

A. léky:

- přípravky obsahující Paracetamol: Paralen, Panadol, Mexalen, které mohou být ve formě tablet, čípků, sirupů. Podáváme je v dávkách odpovídajících hmotnosti dítěte, přísně podle rady lékaře. Dávkování též většinou najdete na příbalovém letáku daného preparátu. 

- přípravky obsahující Ibuprofenum: Brufen, Ibalgin, Nurofen též ve formě tablet, čípků, sirupů. Podáváme je v dávkách odpovídajících hmotnosti dítěte přísně podle rady lékaře. Dávkování též najdete na příbalovém letáku daného preparátu.

B. vlažné zábaly:

- osušku namočíme do vlažné vody a lehce vyždímáme. Do osušky zabalíme nahé dítě tak, aby osuška byla mezi tělem a ručičkami a aby dítěti ze zábalu „koukala jen hlavička“. Ničím již nepřikrýváme !!! Dítě ponecháme v zábalu cca 10 minut, pak jej vybalíme, osušíme a lehce oblékneme. Pokud teplota neklesne z vysokých hodnot alespoň na 38,5°C, lze zábal ještě 2x zopakovat a to vždy, po asi 15-ti minutové přestávce. Zábal neprovádíme  pokud má dítě  studené ruce a nohy.

C. vlažná koupel:

- obdoba zábalů, dítě osprchujeme nebo opláchneme ve vlažné vodě. 

Při teplotách nenutíme dítě do jídla, ale je bezpodmínečně nutná dodávka tekutin (které dítě zvýšeně ztrácí pocením), a to spíše vlažných až chladných. Dítě oblékáme do lehkého pyžamka, nebalíme do „duchen“ (tím bychom již tak vysokou teplotu ještě dále zvyšovali !!!) V místnosti, kde dítě leží, dostatečně větráme. Teplotu měříme u dítěte po 3-4 hodinách. Léky na teplotu podáváme cca po 6 hodinách, protože déle obvykle neúčinkují .

Při neklesajících vysokých teplotách (teploty nad 39 °C) je  vždy nutné navštívit lékaře. Při křečích, bezvědomí ihned volat RZP ( tel. číslo 155)

Koronavirus - informace

Vážení pacienti,

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky- teplota nad 37,5 oC , suchý kašel , dušnost , ztrátu chuti , čichu . Zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte linku 1212 nebo svého praktického lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí.

Je velice důležité nechodit do ordinace či čekárny, ale telefonicky lékaře kontaktovat!

Koronavirus a OČKOVÁNÍ

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
Praha, 11.3. 2020

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:

Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí.

Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.

Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín

Odkazy

Cvičení při vadné držení těla

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/cviceni_20pro_20deti.pdf

Mluví Vaše dítě správně?

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/mluvi.pdf

Cvičeni při plochých nohách

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/letaky_pdf/cviceni_ploche_nohy.pdf

Obezita - vzorové jídelníčky dle věku dítěte

https://vyzivadeti.cz/pro-lekare-a-sestry/materialy-ke-stazeni/